GreenCMS

Мэргэжлийн хүний тусламжүй вэб сайт бүтээх систем

HumunCRM

Хүнээ бүртгээд борлуулалтаа хий

Мессеж Маркетинг

Хэзээ ч хаанаас өөрийн хүссэн хүмүүс рүү илгээх боломжтой

EasyShop

Онлайн худалдааны цогц шийдэл

Нэхэмжлэх

Төлбөрийн нэхэмжлэх илгээх систем

Call center

Байгууллагын дуудлага удирдах үйлчилгээ нь харилцаа бүрийг удирдаж, дуудлага бүрийг үр дүнд хөтөлнө

Facebook chatbot үүсгэх

2020 онд хүмүүс эхнэр, нөхрөөсөө илүүтэйгээр боттой ярилцана

Масс и-мэйл

Тун удахгүй

Гэрээ албан бичиг хөтлөх

Албан бичиг гэрээ бүх төрлийн бичиг баримтаа эмх цэгцтэй хадгалах удирдах

Санал гомдол

Хэрэглэгчдийн санал хүсэлт гомдлыг ухаалгаар удирдах систем